Dne 10.4.19, pořádáme s Ústeckým Hejtmanem Bubeníčkem a děčínským Primátorem Hroudou setkání podporovatelů realizace Plavebního stupně Děčín.

Přijede Ministr zemědělství Toman, Hejtman Bubeníček a kompletní Rada Ústeckého kraje, Primátor Děčína Hrouda, ředitel Ředitelství vodních cest Fojtů, GŘ Povodí Labe Šebesta, Velvyslanec ČR v Německu Podivínský, řada Senátorů a Poslanců a Starostů, Ředitelka HSR-ÚK Nekolová, Šéf Sekce vodní dopravy Svazu dopravy Raba, Prezident Českého svazu vodních motoristů Pěknice, odborníci na plavbu i ekologii a mnoho dalších podporovatelů.


Zkrátka, velmi reprezentativní seskupení lidí s velmi silným mandátem ..
Velmi si vážím takového zájmu !!

Věřím, že se nám společně podaří prolomit stojaté ledy a ukončíme řadu desítek let trvající přešlapování kolem tak potřebného projektu.

Společné Memorandum, kterému dají účastníci patřičnou váhu svými podpisy, doručíme Prezidentovi Zemanovi, Předsedovi Horní komory Parlamentu Kuberovi, Předsedovi Dolní komory Vondráčkovi, Předsedovi Vlády Babišovi, Předsedům poslaneckých a senátorských Klubů a Výborů a na všechna další místa, kde pracují ti, kteří mají zodpovědnost za rozvoj naší krásné země.

Děkuji panu Primátorovi Děčína Hroudovi za poskytnutí nádherných prostor Děčínského zámku i další součinnost !

56702259_2202526899793291_55435978990755

O

Nás

 

-Since 1993-

inženýrská a projekční kancelář působící v oblasti vodohospodářství, architektury a životního prostředí. Díky širokému spektru zaměstnanců a spolupracovníků jsme schopni přinášet komplexní řešení projektů.

VIZE

POSLÁNÍ

 

Naší vizí je integrovat sílu odborných skupin a politického zájmu na výstavbě vodních staveb v ČR, propojit všechny, kteří vidí a usilují o využití potenciálu vody obecně a zejména v dopravě a řešení problematiky sucha konkrétně.

cíl

 

Naším posláním je v úzké spolupráci s ŘVC ČR, MD, Mze a Mžp, zastupitelskými sbory na všech úrovních, zahájit realizaci výstavby nezbytné infrastruktury, která umožní využití dopravní, rekreační, povodňově – prevenční a závlahové funkce vodních cest v ČR.

 

Naším cílem je realizovat stavby na vodě, protože je to nezbytné a užitečné při současném respektování všech přírodních a přirozených zákonitostí přírody. 

Chceme jako soukromý subjekt působit v zásadní roli hybatele ve veřejném prostoru a veřejném zájmu ve prospěch budování staveb realizovaných pro potřeby občanů naší krásné země v souladu se zákonitostmi přírody.

“Úspěch sestává z cesty od neúspěchu k neúspěchu bez ztráty nadšení.”

- Winston Churchill -